Culturele ANBI

ANBI staat voor een algemeen nut beogende instelling.
Speeltheater Holland heeft een ANBI C status omdat zij actief is op cultureel gebied.
Donateurs van Speeltheater Holland hebben een extra belastingvoordeel omdat er een extra giftenaftrek geldt voor de ANBI C status.

Particulieren
Giften aan een organisatie met een culturele Anbi zijn voor particulieren aftrekbaar van de inkomstenbelasting met zelfs een verhoging van 25% (zie voorbeelden hieronder). Er gelden geen drempelbedragen en maxima als die gift in een onderlinge overeenkomst voor 5 jaar wordt vastgelegd. De belastingdienst heeft hiervoor een speciale overeenkomst opgesteld. Als u geïnteresseerd bent, vertellen wij u hier graag meer over. Wij zijn blij met iedere gift! Stuur voor meer informatie een mail naar info@speeltheater.nl

Voorbeeld:
Gift € 200
25%verhoging € 50
aftrekbaar € 250
Belastingvoordeel als u in middelste schijf zit: belastingtarief 42% van € 250 is € 105. Uw gift van €200 kost u dus €95
Belastingvoordeel indien u in de hoogste schijf zit: belastingtarief 52% van € 250 is € 130. Uw gift van €200 kost u dus €70.
Zonder zo’n 5-jarige overeenkomst gelden er allerlei voorwaarden om de gift te kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting.
Als u die wilt weten, lichten wij u graag in.


Bedrijven
Giften aan een organisatie met een culturele ANBI zijn ook aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Zelfs zonder een meerjarig contract. Voor de aftrek van deze giften geldt geen drempel. De maximale aftrek is 50% van de winst (met een maximum van € 100.000). De aftrek van de giften mag verhoogd worden met 50%. Deze verhoging is maximaal € 2.500.
Voorbeeld:
Gift: € 3.000
50%verhoging € 1.500
Aftrekbaar € 4.500
Als het bedrijf 25% vennootschapsbelasting betaalt, is het belastingvoordeel €1125. De gift van € 3000 kost dus €1875.